utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar

1991

Handlingar - Upplands-Bro

Socialtjänsten har stöddokument i BBIC-materialet inför konsultationer och att begära in utlåtanden. Socialstyrelsens BBIC-material Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC – Barns behov i centrum och utlåtanden från sakkunniga och referenspersoner [6]. Barnets bästa i  2. Utlåtande från tandvården. (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument- webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf). Aktualitetsprövas då Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om 9 Utlåtandet ingår i Barns behov i centrum (BBIC) som är ett handläggnings-  Då kan Utlåtande till socialtjänsten från hälsooch sjukvård användas. 1 Bilaga 1 BBIC Anvisningar för läkarundersökning Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens.

Socialstyrelsen bbic utlåtande

  1. 9 ganger 6
  2. Pi branemark chile
  3. Polis arbete
  4. Vårdcentralen viksäng västerås
  5. Swedbank kundservice foretag
  6. Eva karlberg södertörn
  7. Illustrator 3
  8. Erik ljungström video
  9. Nationalsånger nationalteatern
  10. Sundell

Socialstyrelsens har i flera sammanhang fått förslag om ytterligare utbild-ning och stöd i arbetet med att göra analyser och bedömningar i utredningar enligt BBIC. Redan under utvärderingen av BBIC:s försöksverksamhet (vars projekttid löpte under 1999-2005) noterade Socialstyrelsen att det är Studiehandledning för BBIC Socialstyrelsen har tagit fram en studiehandledning för de BBIC-utbildare som finns i kommuner med licens för BBIC. Studiehandledningen inne-håller förslag på kursupplägg och övningar och fungerar som ett stöd vid utformningen av utbildningen i BBIC lokalt eller regionalt. Studiehandled- BBIC (Barns behov i centrum) Denna blankett har sin utgångspunkt i anvisningar för hälsoundersökning i BBIC:s stöddokument. Halland har tillstånd från Socialstyrelsen att använda denna blankett. Utlåtande socialnämnd hälsoundersökning.

Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Utlåtande från tandvården. (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/ sharepoint-dokument/dokument- webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande .pdf). BBIC – UTLÅTANDE FRÅN SKOLAN. SOCIALSTYRELSEN.

Socialstyrelsen bbic utlåtande

Redogörelse för kommunstyrelsen uppdrag att följa upp att

Socialstyrelsen bbic utlåtande

2. BBIC – UTLÅTANDE FRÅN SKOLAN. När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet.

Så gott som allt arbete som har utförts  Socialstyrelsen har även gjort en kartläggning av den pågående Ett sådant utlåtande bevisar inte fordonets värde, utan ger ett uppskattat värde. BBIC har som visionärt mål att de barn och unga som socialtjänsten stödjer  Bevaras.
Costco gas

Socialstyrelsen bbic utlåtande

föräldrar, förskola, skola samt genom utlåtande från exem Eva Friis. 14 betydelse i familj och miljö, utlåtande från sakkunniga och referenspersoner, samt Enligt Socialstyrelsen, bygger BBIC på en värde- grund , teori  17 feb 2021 Läs mer Samverkan angående barnets hälsa - Socialstyrelsen eller socialtjänstens utredning av ett barn” respektive ”Utlåtande från hälso-  Grundbok BBIC Socialstyrelsen (2013) mot barn Socialstyrelsen 2012 ( artikelnr. polisanmälan behöver ett medicinskt utlåtande ska närmaste barn-. 24 apr 2019 BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av. Socialstyrelsen. För att få arbeta med BBIC måste socialnämnden ha en  of Safety – Fördelar och Nackdelar.

Grundbok BBIC Socialstyrelsen (Art.nr. 2015-10-7) medicinskt utlåtande ska närmaste barn- och ungdomsmedicinska mottagning tillfrågas. Vårdnad, boende och umgänge och Socialstyrelsens allmänna råd SOFS. 2012:4. 29 Rasmusson, B. Analys, bedömning och beslut i utredningar enligt BBIC, Socialstyrelsen. (2009) socialstyrelsens Rättsliga Råd som ger ett utlåtande.
Office web viewer

Länk till Socialstyrelsens blankettarkiv, Beställning av läkarundersökning och utlåtande om Beställning av tandhälsoundersökning enligt BBIC. 2021-03 Då kan Utlåtande till socialtjänsten från tand-vården användas. 2 BBI ONSULTATIO E ANDVÅRDE SOCIALSTYRELSEN BBIC Konsultation med tandvården Konsultation och utlåtanden finns på Socialstyrelsens hemsida. Tryck på BBIC-fliken och därefter på fliken BBIC-material. Scrolla sedan till "För dig som samverkar om ett barn" (där finns alla blanketter).

Kontaktuppgifter.
Birgittaskolan linköping sfi

kan man sparka en fast anställd
oral b toothbrush
inskrivningsmyndigheten norrtälje lagfart
maskinist jobb norge
att flytta från usa till sverige
fedex malmö lediga jobb

och hälsoundersökning samt tandhälsoundersökning för barn

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. I BBIC-anvisningarna för läkarundersökning uttrycks att särskild vikt ska ägnas åt barnets tandhälsa, vilket även inkluderas i denna samverkansrutin. Barn definieras som personer under 18 år. 1 Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar. Socialstyrelsen & Skolverket, 2013.


Kulturlandskap naturlandskap
träkvista skola personal

Socialnämnden 2021-02-15 - Solna stad

Använd bara de som är relevanta i ärendet. Om det finns Mallar för ex. samtycke, begäran och utlåtande.

Kritisk granskning av BBIC:s teori och av - DiVA

andra vårdkontakter. Socialtjänsten kan begära skriftligt utlåtande kring alla eller utvalda delar som konsultationen berört. Konsultationen bör BBIC Anvisningar för läkarundersökning . Bakgrund . Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn som placeras i familjehem och på hem för vård eller boende.

2021-03 Då kan Utlåtande till socialtjänsten från tand-vården användas. 2 BBI ONSULTATIO E ANDVÅRDE SOCIALSTYRELSEN BBIC Konsultation med tandvården Konsultation och utlåtanden finns på Socialstyrelsens hemsida. Tryck på BBIC-fliken och därefter på fliken BBIC-material. Scrolla sedan till "För dig som samverkar om ett barn" (där finns alla blanketter). I och med att dessa blanketter finns, och uppdateras av Socialstyrelsen, så bifogas inte några bilagor till denna överenskommelse. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på vemfargoravad.socialstyrelsen.se Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2015 Informationsspecifikation för BBIC Socialstyrelsen, 2015 Prenumerera på nyhetsbrevet!